ORDENSREGLER
FOR FORENINGENS VEJE OG FÆLLESAREALER

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den
23. marts 2013.


1. Parkering på veje og vendepladser ikke tilladt.

På hver grund skal der være plads til parkering af 2 biler.
Lastbiler og varevogne over 3500 kg må ikke parkeres på grundene.

2. Henkastning af affald i grøfter, på diger, i rabatter samt på fællesarealerne ikke tilladt.

3. Motorkørsel og parkering på stranden er ikke tilladt.

Motorkørsel til stranden kun tilladt i forbindelse med afsætning / optagning af både.


4. Campering på engarealerne ikke tilladt.

5. Jagt og brug af skydevåben ikke tilladt.

6. Hunde må ikke medtages på badebroen.

Hunde skal være i snor på veje og fællesarealer.

7. Der må ikke henstilles uindregistrerede biler på grundene.

Grundene må ikke udgøre en brandfælde med tilvokset, tørt krat, fældede træer o.l.

8. En fartbegrænsning på 30 km/t skal overholdes i området.

Græsslåning og motorsave osv.:

Det henstilles til medlemmerne,

at benyttelse af larmende redskaberfinder sted i tidsrummet:

kl. 09.00 - 18.00 på hverdage samt lørdage

og mellem kl. 09.00 - 13.00 på søn-og helligdage.