Velkomsthilsen til G/F Kisserupenge.


Grundejerforeningen Kisserupenge byder Jer hjerteligt velkommen som nye ejere og medlem i G/F Kisserupenge. Håber I må få mange hyggelige timer og oplevelser her på Tuse Næs i Holbæk Kommune. Samtidig vil vi fortælle lidt om foreningen og området.


Vor forening blev startet 1. september 1963 og består i dag af 156 parceller. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvortil kommer 2 suppleanter og et strandudvalg med 2 medlemmer. Oversigt over den siddende bestyrelse og strandudvalg kan dels ses på Grundejerforeningens opslagstavle på Engvej overfor nr.37 eller under Bestyrelsen


Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. juni jf. vedtægerne. Dog er det efterhånden blevet en tradition at afholde generalforsamlingen lørdagen før Palmesøndag. Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling, forfaldsdato er 1. juni og skal være betalt senest 30. juni. Regnskabsåret følger kalenderåret.


Praktiske oplysninger:


Grundejerforeningen har en bålplads på stranden, som kun må benyttes til afbrænding af Sct. Hansbål den 23. juni – og kun efter ansøgning hos Kommunen. Vedr. bålafbrænding på privat grund, se venligst Holbæk Forsynings hjemmeside www.fors.dk - HUSK at tage hensyn til Naboerne.

Har man kvas og grene, kan dette afleveres hos Skoventreprenør Michael Henriksen Højlystvej 30 i Kisserup mod en rimelig betaling (25 kr. i 2015 pr. trailerfuld).


Ved bålpladsen er der en stejleplads, hvor bådelauget holder til. Bådelauget er en interessegruppe af grundejere med mindre både til brug ved fiskeri etc. i fjorden. Der er opslag herom på pladsen.


Holbæk Kommune afhenter haveaffald og storskrald 2 gange om året, forår og efterår.

Tømningsdage for dagrenovation, glas / aviser og metal / plastik kan ses på www.fors.dk

Affaldsbeholderne skal sættes ud ved indkørslen for tømning.


Vi er tilknyttet Kisserup Vandværk, www.kisserupvand.dk i målerbrønden findes vandmåleren og hovedhanen. HUSK at lukke for vandet inden frosten kommer!!


I week-enden nærmest Sct. Hans bestræber vi os på at afholde en sommerfest i fællesskab med vore nabogrundejerforening Kisserupvang. Strandudvalget og frivillige for de 2 G/F’er står for dette.


På stranden er der desuden en boldbane, bænke samt en badebro. Badebroen lægges ud inden badesæsonen starter, og tages ind for vinteren. Hunde har ingen adgang på Broen.


G/F Kisserupenge forvalter sammen med G/F’erne Tokkerengen, Strandlunden og Kisserupvang (i alt 545 parceller) vedligeholdelsen af fællesarealerne: Stranden, Engområdet, Boldbanen og Broen.


Læg mærke til, at hunde skal føres i snor overalt i området!!


Vore veje er skrøbelige, især efter regn. Kør langsomt og hjælp med at udbedre huller ved at påfylde grus fra bunkerne, der ligger placeret i området.


Vær opmærksom på, at det på generalforsamlingen den 31. marts 2007 blev besluttet, at der ikke må parkeres lastbiler og varevogne over 3500 kg på grundene.


Fra Kisserup afgår der en bus til Holbæk Station. Passer normalt med toget til København, Kalundborg og Nykøbing Sjælland.


Med cykel er det muligt at komme i skovene på Tuse Næs, og her er der også parkeringsplads til dem, der kører i biler.

Besøg Holbæk Turistbureau, Klosterstræde 18, 4300 Holbæk eller på www.visitholbaek.dk .


Har I spørgsmål eller vil I blot vide mere om foreningen og området, står bestyrelsen altid til rådighed med yderligere oplysninger.Hjemmesiden orienterer bl.a. om :


Vedtægter.

Bestyrelsesoversigt.

Sidste årsberetning.

Referat fra seneste generalforsamling.

Samt meget andet.

Med venlig hilsen

BestyrelsenSidst opdateret, februar 2022